Bævere

Beverskade på træer Sådan beskytter du træer mod bæverskade
Maling/sandblanding: “Maling” træ stammer eller træ med en blanding af latex og sand eller fint muret sand er en metode, der har haft succes med at fo...