Swale

Hvad er en svale Lær om svaler i haven
Hvad er en svale? Disse er menneskeskabte strukturer lavet af jord, der typisk bruges af vejforvaltningsmyndigheder til at aflede vand fra uigennemtræ...