Humus

Kompost vs. Humus Hvorfor er humus vigtig i haven
Planter kan suge disse meget havde brug for næringsstoffer fra humus gennem deres rødder. Humus giver jorden en meget ønsket smuldrende tekstur og for...