Human

Kompostering med biosolider Hvad er biosolider, og hvad skal de bruges til
Processen anvendes at stabilisere spildevandsfaststoffer før deres brug som en jordændring eller mulch i landskabspleje, havebrug og landbrug. Stabili...
Kompostering af menneskeligt affald ved hjælp af menneskeligt affald som kompost
Kompostering af menneskeligt affald er risikabel forretning og kræver en kompost system, der producerer en høj temperatur og opretholder temperaturen ...