Goumi

Goumi Berry Buske - Tips til pleje af Goumi Berries
Det buske kan tåle enhver form for jord, fra sand til ler og sur til alkalisk. De vil vokse i ernæringsmæssigt dårlig jord og forurenet luft og vil kl...