Padder

Amfibiervenlige levesteder Oprettelse af levesteder til havedamfibier og krybdyr
Hvad er levestedet for padder?Hvordan laver man et udendørs frøhabitat?Hvor bor krybdyr og padder?Hvordan tiltrækker jeg padder til min have?Kan padde...
what is the habitat of amphibians
Amphibians have adapted to survive in many different types of habitats. They can be found in forests, woodlots, meadows, springs, streams, rivers, lak...
akvatiske og terrestriske levesteder for padder
Hvilket habitat lever padder i terrestriske akvatiske eller begge dele?Hvad er habitater for padder?Hvilke egenskaber ved padder giver dem mulighed fo...
habitat for padder dyr
Padder har tilpasset sig til at overleve i mange forskellige typer af levesteder. De kan findes i skove, skovklumper, enge, kilder, vandløb, floder, s...
hvad spiser padder
Hvad spiser padder? Amfibier vil stort set spise alt levende, som de kan passe i deres mund! Dette inkluderer fejl, snegle, snegle, andre frøer, edder...
kommentere de vandlevende og terrestriske levesteder for padder enhver fire
Hvad er paddenes levested?Hvilket habitat lever padder i terrestriske akvatiske eller begge dele?Hvilke egenskaber ved padder giver dem mulighed for a...
padderes egenskaber
PadderPadder er hvirveldyr.Deres hud er glat og slimet.Padder ånder gennem deres hud, samt deres lunger i nogle tilfælde.Padder er koldblodige.De har ...
padder habitat eksempler
Ferskvand er vigtigt for alle padder. De fleste arter tilbringer en del af deres liv på land og en del i vandet. Mange padder lægger deres æg i damme ...